/ABOUT

Anna-Lena Jaktlund (född 1974) bor och arbetar i Stockholm. Som konstnär arbetar Anna-Lena främst med ljud, rörlig bild och installationer. I sina verk undersöker hon hur medium, innehåll och språk korrelerar och skapar mening och hur medierad kommunikation kan upplevas intuitivt och med flera sinnen.

Hennes arbetsmetod är ofta direkt, närvarande och repetitiv med ett abstrakt uttryck som angränsar till vardaglighet. Jaktlund har bland annat visat sin konst på Tensta Konsthall, Konsthall C, Pannrummet och Spanska Institutet i Stockholm, Botkyrka konsthall i Tumba, Tensta Träff i Tensta, Edsvik Konsthall öst i Sollentuna, och på Galleri Fisk i Bergen.

Anna-Lena (born 1974) lives and works in Stockholm. As an artist she works mainly with audio, video and installation art. In her work she explores how medium, content and language is correlated to each other and how they create a significant meaning. She also explores how mediated communication can be perceived intuitive and with our senses.

Her working method is often direct, present and repetitive with an abstract expression that lies close to an every day life.
Jaktlund has among other places shown her work at Tensta Konsthall, Konsthall C, Pannrummet, The Spanish Institute in Stockholm, Botkyrka Konsthall in Tumba, Tensta Träff in Tensta, Edsviks Konsthall East in Sollentuna and at Galleri Fisk in Bergen.